Veiligheidsregels / Basic Safety Rules

Dit zijn de 8 basis regels als je gaat zeilen:

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid (wetsuit, zwemvest, 2 flares, mes, kompas, boot gekeurd en in goede staat etc).
 2. Kies je vaargebied afhankelijk van de wind (verwachting), stroming en de ervaring van jou en je bemanning. Blijf in het zicht tenzij anders afgesproken met de walschipper.
 3. Uitvaren alleen na toestemming van en aanmelden bij de walschipper (schrijf je zeilnummer op het bord, vraag evt mobiele telefoon nummer van de walschipper, meld je ook weer af).
 4. Zorg dat jij en je bemanning weten wat je moet doen als je omslaat (iedereen twee flares mee en weten hoe deze te gebruiken).
 5. Ga (in principe) terug als je bent omgeslagen
 6. Steek een flare af ingeval van nood en de tweede flare als de reddingboot in de buurt is
 7. Houdt de andere boten in de gaten en verleen hulp als dit nodig is.
 8. Als er geen walschipper is geldt de doordeweekse regeling; i.e. actief toezicht vanuit het Oppertje of vanaf een andere boot, door een volwassene die in staat is om hulp te organiseren. Zeilen met één boot is dus toegestaan mits aan deze regels is voldaan. Een tweede (opgetuigde) boot geeft meer veiligheid en geniet voorkeur boven alleen toezicht.

Voor meer informatie: zie de reglementen op de ledenpagina

Our 8 basic safety rules:

 1. Safety is your responsibility. (wetsuit, life jacket, 2 flares, knife, compass, boat checked and in good condition etc).
 2. Consider the (expected) wind and currents, and the crew’s proficiency, when choosing a sailing area. Stay in sight unless otherwise agreed with the “walschipper”.
 3. Depart only with permission from the “walschipper”. Mark your sail number on the board, ask for the mobile phone number of the “walschipper”. Check out when you are back.
 4. Make sure you and your crew know what to do when you capsize the boat. Everyone must carry two flares and know how to use them.
 5. It is better to return to shore if you have been in the water for a while.
 6. In case of emergency light one flare. Use the second one to alert rescue crews when they are nearby.
 7. Keep an eye on other boats. Aid others if necessary.
 8. If there is no ‘walschipper’, weekday regulations apply; active supervision from someone onshore or from another boat is required, by an adult capable to organize help. Sailing with one boat is permitted provided that these rules are met. A second (rigged) boat provides more safety and is preferable to supervision alone.
Basisuitrusting: Flares, fluitje, mes, zwemvest.