Het Bestuur

Voorzitter

Chris van Niekerk

Secretaris

Marianne van Horssen

secretaris@hkzv.nl

Penningmeester

Ronald Loggers

Commissaris Veiligheid & Materiaal

Charles Smissaert

Commissaris Verenigingsactiviteiten

Marlies van Driel

Commissaris Bouw & Onderhoud

Marcel Hillen

Commissaris Bar

Bas van de Klashorst

Website

Joyce Tentij
Paul Gelderblom